بذر بازار شماره ماشین مالیات کسب درآمد

بذر: بازار شماره ماشین مالیات کسب درآمد درآمد مالی بازار خودرو

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات رفتارهای بهنجار همچون نابهنجار بررسی شود / نامه خادم به کمیته انضباطی

رسول خادم در نامه ای به شکری رییس کمیته انضباطی و حقوقی فدراسیون کشتی، خواستار بررسی رفتارهای بهنجار و جوانمردانه همچون رفتارهای نابهنجار در این کمیته شد. 

رفتارهای بهنجار همچون نابهنجار بررسی شود / نامه خادم به کمیته انضباطی

نامه خادم به کمیته انضباطی: رفتارهای بهنجار همچون نابهنجار بررسی شود

عبارات مهم : مسابقه

رسول خادم در نامه ای به شکری رییس کمیته انضباطی و حقوقی فدراسیون کشتی، خواستار بررسی رفتارهای بهنجار و جوانمردانه همچون رفتارهای نابهنجار در این کمیته شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، پیرو برگزاری مرحله نهایی مسابقه های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی رییس فدراسیون کشتی، در نامه ای به رییس کمیته انضباطی و حقوقی از وی خواست علاوه بر بررسی رفتارهای نابهنجار در کمیته اخلاق و امور انضباطی رفتارهای بهنجار و جوانمردانه نیز مورد بررسی قرار گیرد و خوش اخلاقی و بد اخلاقی ها با آرای تشویقی و تنبیهی بنا به تشخیص اعضای کمیته انضباطی همراه باشد.

در نامه خادم به شکری مصادیق رفتارهای بهنجار و جوانمردانه در مسابقه های انتخابی به شرح زیر اعلام شده است است:

رفتارهای بهنجار همچون نابهنجار بررسی شود / نامه خادم به کمیته انضباطی

1- حضور و انجام مسابقه های فینال جهت کسب دو پیروزی از سه مسابقه، از سوی آقای حسن یزدانی، علیرغم ضرب دیدگی دنده، بعد از یک نوبت پیروزی بر رقیب فینالیست خود از مصادیق واکنش‌ها جوانمردانه بوده هست. مورد نیاز به توضیح می داند که حسن یزدانی علیرغم توصیه بعضی ازاطرافیان، مبنی بر عدم ادامه مسابقه های و اعلام انصراف از دور دوم مسابقه با حریف مازندارانی خود، پیشنهاد مذکور را نپذیرفت و در فینال دوم نیز بر روی تشک حاضر شده است و مسابقه خود را ادامه داد. احترام به قانون و احترام به حق سایر رقبا واکنش‌ها ارزشمندی بود که از جانب آقای حسن یزدانی در این مسابقه های ملاحظه شد.

2- واکنش‌ها جوانمردانه آقای یدالله محبی در کنار تنش هایی که از سوی نزدیکان و هواداران وی بعد از انجام دو مسابقه ایشان با آقای پرویز هادی در فینال ملاحظه گردید. مشارالیه علیرغم اینکه خود نیز به رای اعلام شده است داوران معترض بود، ولی در آرام کردن هواداران و تنش هایی که از سوی ایشان در اعتراض به آرای داوری دنبال می گردید، با نهایت سعه صدر واکنش‌ها بسیار ارزشمندی را در آن شرایط ملتهب انجام داد، که نمی توان به سادگی از آن گذشت.

رسول خادم در نامه ای به شکری رییس کمیته انضباطی و حقوقی فدراسیون کشتی، خواستار بررسی رفتارهای بهنجار و جوانمردانه همچون رفتارهای نابهنجار در این کمیته شد. 

۳-رفتار ارزشمند آقای محمد علی گرایی در کنترل مربی خود و جلوگیری از کارها تنش زایی که بعد از کشتی مشارالیه با آقای پژمان پشتام از سوی هوادارانش در حال شکل گیری بود.

واژه های کلیدی: مسابقه | مسابقه | کمیته انضباطی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs