بذر بازار شماره ماشین مالیات کسب درآمد

بذر: بازار شماره ماشین مالیات کسب درآمد درآمد مالی بازار خودرو

گت بلاگز بازار خودرو ماشین چقدر درآمد مالیاتی جهت دولت ساخت؟

براساس بررسی بانک مرکزی، «خودرو» سال گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی جهت دولت ایجاد کرد. 

ماشین چقدر درآمد مالیاتی جهت دولت ساخت؟

ماشین چقدر درآمد مالیاتی جهت دولت ساخت؟

عبارات مهم : بازار

براساس بررسی بانک مرکزی، «خودرو» سال گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی جهت دولت ایجاد کرد.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد دولت در دوازده مال سال گذشته “خودرو درآمدی برابر با 4 هزار و 240 میلیارد تومان جهت دولت در سال گذشته ایجاد کرد . این مالیات از سه سرفصل نقل و انتقال ، شماره گذاری و واردات ماشین به دست آمده است.

ماشین چقدر درآمد مالیاتی جهت دولت ساخت؟

آخرین گزارش ارائه شده است از سوی بانک مرکزی که به اوضاع تحقق درآمدهای در سال گذشته تخصیص داده شده است دارد، نشان می دهد درآمد دولت از محل شماره گذاری ماشین بیش از آینده نگری ها در ابتدای سال باشد.

این اوضاع نشان می دهد حجم تولید ماشین در این دوره زمانی از ارزیابی های اولیه دولت فراتر رفته هست. در حالی که دولت آینده نگری می کرد 770 میلیارد تومان از محل شماره گذاری ماشین مالیات دریافت کند ولی در عمل حجم مالیات دریافتی از این سرفصل به بیش از 960 میلیارد تومان رسید.

براساس بررسی بانک مرکزی، «خودرو» سال گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی جهت دولت ایجاد کرد. 

بازار ، کسادتر از آینده نگری ها

اگر درآمد شماره گذاری ماشین از برآوردهای اولیه فراتر رفت ولی میزان درآمد محقق شده است از محل نقل و انتقال ماشین کمتر از ارزیابی های اولیه بود.

در شرایطی که دولت بازار ماشین را گرم تر از آنچه بود، آینده نگری می کرد، حجم معاملات در بازار ماشین کمتر از ارزیابی های اولیه بود.

دولت انتظار داشت از این سرفصل 740 میلیارد تومان درآمد کسب کند ولی در عمل تا آخر اسفند ماه توانست درآمدی برابر با 620 میلیارد تومان را از خرید و فروش ثانویه اتومبیل یا نقل و انتقال آن در بازار به دست بیاورد.

ماشین چقدر درآمد مالیاتی جهت دولت ساخت؟

این مولفه نشان می دهد با وجود نرمال شدن اوضاع تولید ماشین و همچنین تقاضا جهت خودروهای صفر کیلومتر، هنوز بازار خرید و فروش ماشین درگیر مشکلاتی است.

این پرسشها در سال گذشته کم کردن داشت آیا که با وجود محقق نشدن درآمد آینده نگری شده است از این سرفصل، میزان درآمد حاصله در سال 1395 افزایشی برابر 11 درصد را نسبت به سال 1394 دارا بود.

براساس بررسی بانک مرکزی، «خودرو» سال گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی جهت دولت ایجاد کرد. 

زیاد کردن درآمد واردات

درآمد دولت از محل واردات ماشین در این دوره زمانی افزایشی چشمگیر را تجربه کرد.در حالی میزان درآمد دولت از این محل به بیش از 2 هزار و 660 میلیارد تومان رسید و رشدی 60 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داد که در دوره مشابه سال قبل ، این درآمد به یک هزار و 660 میلیارد تومان می رسید.

ماشین چقدر درآمد مالیاتی جهت دولت ساخت؟

در این حوزه نیز دولت انتظار کسب درآمدی زیاد را داشت به طوری که در محاسبات اولیه، آینده نگری کرده بود از محل مالیات بر وارداذت ماشین بتواند درآمدی برابر با 3 هزار و 440 میلیارد تومان به دست آورد ولی در عمل درآمد حاصله از 2 هزار و 660 میلیارد تومان فراتر نرفت.

به این ترتیب ، ماشین ، چه در بخش شماره گذاری صفر کیلومترها ، چه در حوزه خرید و فروش دست دوم ها و چه در بخش مالیات بر واردات خارجی ها در سال گذشته 4 هزار و 240 میلیارد تومان درآمد مالیاتی جهت دولت ایجاد کرد.

واژه های کلیدی: بازار | شماره | ماشین | مالیات | کسب درآمد | درآمد مالی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs